Algemene voorwaarden, bewijs ‘informatieplicht’

Volgens rechtspraak zal de gebruiker van de algemene voorwaarden moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, dat hij heeft voldaan aan zijn ‘informatieplicht’. Het is daarom handig om de algemene voorwaarden in de offerte zelf te plaatsen. Een verwijzing naar per e-mail meegestuurde algemene voorwaarden maakt de bewijspositie al lastiger, omdat niet alle bedrijven bijlagen openen.

De bewijspositie is veilig te stellen door de wederpartij voor ontvangst te laten tekenen. Met zo een verklaring staat de terhandstelling in principe vast.

Het laten tekenen voor akkoord van de algemene voorwaarden zal al snel ‘dwingend bewijs’ opleveren. Niet alleen voor wat betreft de terhandstelling, maar eveneens voor de acceptatie van de inhoudelijke contractbepalingen.

Bij algemene voorwaarden gaat het om de informatieplicht, de terhandstelling. Niet vereist is dat de wederpartij er kennis van heeft genomen, maar er moet weer wel een redelijke mogelijkheid gegeven worden om er kennis van te kunnen nemen.

Laat u zich dus nooit verleiden een overeenkomst te tekenen waarbij u niet de tijd krijgt om aandachtig de algemene voorwaarden te lezen. In de algemene voorwaarden kunnen de addertjes onder het gras zitten. Reken uit hoe groot het totale contractbelang is en overweeg voor screening een contractjurist in te schakelen.