Algemene voorwaarden op achterzijde offerte geldig

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 april 2009 de uitspraak gedaan (LJN: BI1436) dat de algemene voorwaarden die op de achterzijde van de offerte/opdrachtbevestiging waren afgedrukt van toepassing waren. Er was een redelijke mogelijkheid tot kennisname geboden. Het feit dat op de voorkant van de offerte/opdrachtbevestiging slechts werd gesteld dat de algemene voorwaarden waren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zonder te verwijzen naar de achterzijde van de offerte/opdrachtbevestiging, doet daar niet aan af.

Voorkom rechterlijke procedures van deze aard door uw klant te laten tekenen voor ontvangst en toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone