Algemene voorwaarden op achterzijde offerte geldig

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 april 2009 de uitspraak gedaan (LJN: BI1436) dat de algemene voorwaarden die op de achterzijde van de offerte/opdrachtbevestiging waren afgedrukt van toepassing waren. Er was een redelijke mogelijkheid tot kennisname geboden. Het feit dat op de voorkant van de offerte/opdrachtbevestiging slechts werd gesteld dat de algemene voorwaarden waren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zonder te verwijzen naar de achterzijde van de offerte/opdrachtbevestiging, doet daar niet aan af.

Voorkom rechterlijke procedures van deze aard door uw klant te laten tekenen voor ontvangst en toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden.