Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het recht dat in de contractuele relatie van werkgevers en werknemers besloten ligt.

Sollicitatieprocedure

Het arbeidsrecht neemt al een aanvang bij de sollicitatieprocedure. Zo mag er niet gediscrimineerd worden op afkomst, seksuele gerichtheid of sekse indien dat niet van belang is voor de uitoefening van de vacature.

Arbeidsovereenkomst

Behalve de contractuele aspecten van de arbeidsovereenkomst zelf, spelen andere wetten en regelgeving een niet onbelangrijke rol. Bovendien kan een CAO van toepassing zijn.

Privacywetgeving

Gegevens van werknemers worden geautomatiseerd verwerkt, werknemers mogen wel of niet internet gebruiken en hun e-mailverkeer kan ook hun privéleven betreffen. Een werkgever die zijn goodwill wil beschermen doet er daarom goed aan om deze zaken adequaat geregeld te hebben. Eventueel kan zelfs gedacht worden om bedrijfs- en privémails met twee verschillende e-mailadressen te onderscheiden.

Artikelen over arbeidsrecht:

 

Illegale Siemenssoftware op privé laptop werknemer

Bij vonnis van 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:4111) geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk – en dus schadeplichtig – is...
Lees meer...

Target niet gehaald? Geen gouden handdruk!

Het gerechtshof Arnhem heeft in haar uitspraak van 18 augustus 2009 (LJN BK8820) korte metten gemaakt met een statutair directeur, tevens werknemer,...
Lees meer...

Discriminatie

Het Europese Hof van Justitie heeft in een prejudiciële beslissing voor recht verklaart dat een werkgever, die publiekelijk heeft verklaard dat hij...
Lees meer...

Einde arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding

Op welke wijze een (werk)relatie ook eindigt: het verdient aanbeveling om voor de toekomst goede afspraken te maken. Arbeidsovereenkomsten worden regelmatig beëindigd...
Lees meer...

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij iemand beperkt wordt in zijn vrijheid om bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten, al dan niet als...
Lees meer...