Auteursrecht

Een creatieve uiting levert een auteursrecht op als het oorspronkelijk is en het in of op een stoffelijk medium geuit is. Een idee in iemands hoofd hoort daar dus niet bij. Bij auteursrechtelijk beschermde werken hebben we te maken met een maker en een werk. De schepper/rechthebbende is vrij het werk te exploiteren, er geld mee te verdienen. Teksten of plaatsjes zonder toestemming plaatsen op je website kan auteursrechtinbreuk opleveren. In tegenstelling tot wat over het algemeen gedacht wordt, is op het internet heel veel helemaal niet zo vrij. Ook software kan auteursrechtelijke bescherming genieten. De keuzes die gemaakt zijn moeten wel oorspronkelijk zijn, en niet een technische noodzaak om iets aan het werk te krijgen.

Artikelen over auteursrecht:

 

Illegale Siemenssoftware op privé laptop werknemer

Bij vonnis van 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:4111) geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk – en dus schadeplichtig – is...
Lees meer...

E-books zoals papieren exemplaar uitgeleend

Volgens het Europees Hof van Justitie dienen e-books net zoals papieren boeken te worden behandeld: per origineel exemplaar uitlenen en hiervoor een...
Lees meer...

Illegale software. Hoe lang nog?

Bij het doorbladeren van de laatste ‘Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam’ van de Kamer van Koophandel trof ik op pagina 13...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Sommaties namens auteursrechthebbenden

Op een werk dat een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt, rust auteursrecht. Om dit recht te...
Lees meer...

Nieuwe website en het auteursrecht

Zoals enkelen van u al hebben opgemerkt, is onze website letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Met de Strato LivePages was het...
Lees meer...

Persoonlijkheidsrechten in het auteursrecht

Naast exploitatierechten (de uitsluitende rechten tot openbaar maken en verveelvoudigen) staan binnen het auteursrecht de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Het is een inbreuk op...
Lees meer...

Inbreuk van auteursrecht en schadevergoeding

Regelmatig komt de vraag binnen wat een redelijke vergoeding is bij inbreuk van auteursrecht. Redelijk is de marktconforme vergoeding. En wat marktconform...
Lees meer...

Auteursrechtinbreuk op het internet

Helaas is het internet niet zo vrij als menigeen denkt. Al snel worden foto’s en krantenartikelen integraal overgenomen voor het ‘opleuken’ van...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Auteursrecht

Over het auteursrecht bestaan veel misverstanden. Hierbij een samenvatting over hoe het werkt. Het auteursrecht geeft de maker van een oorspronkelijk werk...
Lees meer...