Auteursrechtinbreuk op het internet

Helaas is het internet niet zo vrij als menigeen denkt. Al snel worden foto’s en krantenartikelen integraal overgenomen voor het ‘opleuken’ van de eigen website. Dat wordt niet altijd gewaardeerd en steeds meer bedrijven pakken dat groots aan. Er zijn bedrijven die daarmee handel drijven. Zo lijkt wel. In ieder geval staat in het handelsregister van zo een bedrijf: ‘Cozzmoss beschermt de content van auteurs/uitgevers en tracht de opbrengsten hieruit te maximaliseren. Cozzmoss spoort actief auteursrechtschendingen op en verhaalt de schade en kosten op degene die inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht. Daarnaast verkoopt en licentieert Cozzmoss artikelen aan ondernemingen en instellingen.’

Indien u van welk bedrijf of gemachtigd advocaat dan ook een sommatie ontvangt voor het betalen van enkele duizenden euro’s schadevergoeding, of voor de ‘economische waarde’, dan dient u de hoogte van dat bedrag te betwisten. Over het algemeen gaat alle aandacht naar het wel of niet schenden van auteursrechten. Vergeten wordt de hoogte van de vordering te betwisten en juist daarmee valt winst te behalen!