Belastingdienst en betalingsachterstand

De economie trekt weliswaar aan, maar desondanks gaat het velen nog niet voor de wind. Betalingsverplichtingen kunnen misschien niet (op tijd) worden nagekomen. En als de fiscus niet op tijd betaald wordt, loopt men een groot (financieel) risico. Allereerst natuurlijk voor de boetes die opgelegd kunnen worden. Maar de fiscus kan ook overgaan tot bodembeslag, waarbij alle roerende zaken die zich op de bodem van de beslagene bevinden in beslag worden genomen. Het is dus zaak om het niet zover te laten komen.

Wat kunt u doen?
Als u de belastingschuld binnen afzienbare tijd kunt betalen, kunt u via een formulier uitstel van betaling aanvragen. Laat u zich niet afschrikken door de wel zeer opvallende opmerking ‘ Let op! Zonder zekerheidsstelling, géén uitstel van betaling!, maar dient u het verzoek gewoon in. Uiteraard moet u – als de fiscus dit zou eisen – wel zekerheid kunnen bieden. Als u geen zekerheid zou kunnen bieden, kunt u beter een ander formulier invullen, namelijk ‘ Melding van betalingsproblemen bij belastingen’. Als er geen melding wordt gedaan van betalingsonmacht, kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Laat schulden niet oplopen en neem op tijd contact op met uw accountant of de belastingdienst als u (even) niet op tijd kunt betalen!