Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij iemand beperkt wordt in zijn vrijheid om bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten, al dan niet als werknemer of zelfstandige. Over het algemeen zal het om een werknemer gaan, maar ook bij bedrijfsovername en andere denkbare situaties kan een concurrentiebeding van groot belang zijn als concurrerende werkzaamheden een aantasting van de bedrijfsbelangen zou kunnen betekenen. Aangezien de werknemer door de wetgever beschermd wordt, zal ik mij tot die groep beperken.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk met de individuele werknemer worden overeengekomen. Dit betekent dat een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen. Opname van het beding in een cao of reglement heeft dan ook geen gelding. Bij verandering van functie is het verstandig om nogmaals het concurrentiebeding te heroverwegen, te matigen of van toepassing te verklaren. Het concurrentiebeding mag voor de werknemer niet onnodig ruim of belastend zijn, terwijl de inhoud zo veel mogelijk moet worden afgestemd op de specifieke belangen van de werkgever. De rechter kan het beding opschorten, matigen of vernietigen. Als criterium geldt dat de werknemer door het beding onredelijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Verder kan de rechter ook bepalen dat de werkgever aan de werknemer een bepaalde vergoeding betaalt om zodoende inkomen te garanderen gedurende de werking van het beding. Uiteraard zal de rechter dit slechts toekennen als de werknemer in redelijkheid geen ander werk kan vinden dan waarvoor het concurrentiebeding geldt.