Datalekken

Datalekken melden? Ja, vanaf 1 januari 2016 bent u verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen College Bescherming Persoonsgegevens, datalekken te melden.

De AP spreekt van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens of als deze zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het moet dus enerzijds gaan om privacygevoelige informatie en anderzijds onzorgvuldige verwerking of oneigenlijke toegang door onbevoegden.

Lees de beleidsregels meldplicht datalekken en beperk binnen uw organisatie het risico van datalekken.