E-books zoals papieren exemplaar uitgeleend

Volgens het Europees Hof van Justitie dienen e-books net zoals papieren boeken te worden behandeld: per origineel exemplaar uitlenen en hiervoor een vergoeding betalen aan de rechthebbende.

De openbare bibliotheken wilden dat het eenvoudiger zou worden om e-books uit te lenen. Dit omdat digitale boeken alleen via bibliotheken uitgeleend konden worden als er een overeenkomst met een uitgever was getekend. Hierdoor konden veel e-books niet uitgeleend worden.

Met de uitspraak van het Europees Hof kunnen bibliotheken nu zelf e-books inkopen en op dezelfde manier uitlenen als papieren boeken. Aparte contracten hoeven dus niet meer met de uitgevers afgesloten te worden.

Uiteraard blijft wel het ‘one copy, one user’-principe bestaan: één exemplaar van een e-book kan maar 1x tegelijkertijd worden uitgeleend. Zonder toestemming van de rechthebbende een exemplaar oneindig kopiëren en uitlenen is en blijft uit den boze; illegaal, dus.