Eenmanszaak of BV?

Juridische, fiscale en commerciële redenen spelen een rol bij de keus voor een eenmanszaak of een BV. De accountant kijkt naar de hoogte van het omzetbedrag, terwijl een commerciële factor zou kunnen zijn dat een BV meer vertrouwen en continuïteit uitstraalt. Voor wat betreft de juridische factoren het volgende.

Met een eenmanszaak is een ondernemer ook aansprakelijk met zijn privévermogen. Mocht er iets fout gaan, kan dat een persoonlijk faillissement betekenen. Het zal aan het product of de dienst liggen hoe groot het risico is dat een ondernemer loopt om aansprakelijk gesteld te worden. Daarnaast spelen financiële verplichtingen eveneens een rol. Bijvoorbeeld bij betalingsonmacht. Vooral de ondernemer met een eenmanszaak zal zich goed moeten indekken met verzekeringen en contracten. Dat geldt weliswaar ook bij een BV, maar zolang met een failliete BV geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid zullen de schulden niet op het privévermogen van de bestuurder verhaald kunnen worden.

Zijn er nog twijfels bij de keus tussen eenmanszaak of BV? Consulteer uw accountant, juridisch adviseur en uw verzekeringsassuradeur.