Einde arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding

Op welke wijze een (werk)relatie ook eindigt: het verdient aanbeveling om voor de toekomst goede afspraken te maken. Arbeidsovereenkomsten worden regelmatig beëindigd tegen finale kwijting. Indien in de beëindiging- of vaststellingsovereenkomst geen nadere afspraken staan over de geldigheid van een concurrentie- of relatiebeding, zou de rechter kunnen oordelen dat deze door de finale kwijting is komen te vervallen. Wat geldt voor de arbeidsovereenkomst, geldt evenzo voor elke andere samenwerkingsovereenkomst, zoals een vof.

 

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone