Einde arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding

Op welke wijze een (werk)relatie ook eindigt: het verdient aanbeveling om voor de toekomst goede afspraken te maken. Arbeidsovereenkomsten worden regelmatig beëindigd tegen finale kwijting. Indien in de beëindiging- of vaststellingsovereenkomst geen nadere afspraken staan over de geldigheid van een concurrentie- of relatiebeding, zou de rechter kunnen oordelen dat deze door de finale kwijting is komen te vervallen. Wat geldt voor de arbeidsovereenkomst, geldt evenzo voor elke andere samenwerkingsovereenkomst, zoals een vof.