Go Live = fatale termijn

Bij complexe automatiseringsprojecten kan er discussie ontstaan wanneer (een deel van) de software opgeleverd moet zijn. Over het algemeen hoeft de klant er niet van uit te gaan dat een deadline tevens een fatale termijn is. Indien de klant vindt dat de leverancier is tekortgeschoten, zal eerst een ingebrekestelling moeten volgen voordat de overeenkomst (partieel) ontbonden kan worden.

Uit de schadestaatprocedure NBK Forwarding B.V. (klant) tegen GreenCat B.V. (leverancier) echter blijkt dat als duidelijk omschreven is wat wanneer geïmplementeerd moet worden, er wel degelijk sprake van een fatale termijn kan zijn. Een lastige ingebrekestelling kan achterwege blijven en de overeenkomst kan (partieel) ontbonden worden.

In casu betekende ‘Go Live’ een fatale termijn.