Handelsnaam, domeinnaam, merkenrecht…

Welk recht ontstaat wanneer?

Handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die vóóruit de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Handelt een bedrijf dus met een bepaalde naam ontstaat vanzelf een handelsnaamrecht. Een handelsnaam behoeft dan ook niet geregistreerd of gedeponeerd te worden. Met het inschrijven van een bedrijf in het Handelsregisters ontstaat nog geen handelsnaamrecht. Onder de naam moet in de praktijk echt gehandeld worden.

Anders is het met een merk. Een merk, woordmerk (handelsnaam) of beeldmerk (logo), dient gedeponeerd te zijn. Dit kan bijvoorbeeld bij het Benelux Merkenbureau. Niet altijd kan een merk gedeponeerd worden. Zo zal het lastig zijn om beschrijvende termen te deponeren. Gebruikt een bedrijf een beschrijvend woord als handelsnaam kan het toch handig zijn om een aanvraag te doen voor een woordmerk.

En hoe zit het nu met een domeinnaam? Welnu, door het gebruik van een bepaalde domeinnaam kan een handelsnaamrecht ontstaan. Maar dan moet er wel met die domeinnaam gehandeld worden, bijvoorbeeld met een webshop.