Het noemen van bedrijfsnamen en privacy

Om maar direct met de deur in huis te vallen: bij privacy gaat het om de bescherming van het privéleven. In de privacywet- en regelgeving gaat het slechts om persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gedefinieerd als: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Rechtspersonen zoals B.V.’s en N.V.’s vallen niet onder de privacyregulering en het noemen van die bedrijfsnamen is op grond van de privacywetgeving toegestaan. Zo zal het noemen van Shell geen privacyinbreuk opleveren, maar KUBBENGA-JURIDISCH in sommige gevallen wel.