Illegale software. Hoe lang nog?

Bij het doorbladeren van de laatste ‘Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam’ van de Kamer van Koophandel trof ik op pagina 13 (Wetten en regels) een klein artikel aan met als titel ‘Hogere boetes illegale software’. In Nederland zou 29% van de software illegaal zijn. Nederlandse bedrijven, die betrapt zijn op auteursrechtschending, zouden in 2007 een gemiddelde schadevergoeding van € 56.900 betaald hebben. De informatie zou door de Business Software Alliance (BSA) gemeld zijn, maar om hoeveel bedrijven het ging wilde de BSA niet bekend maken.

Op de voorpagina van de Kamerkrant stond een kleine advertentie van Microsoft Dynamics en paginagroot op de achterpagina een advertentie van Microsoft, Symantec, Dell en Mamut Business Software. Allemaal leden van de BSA!

Vermeende auteursrechtinbreuk van de software van die bedrijven wordt nagespeurd en vervolgd door BSA. De vraag die zich dan snel bij mij opdringt is of de Kamerkrant gesponsord wordt door Microsoft en haar medevechters van het ‘grote kwaad’ van illegaal softwaregebruik. Gelukkig blijkt de redactie onafhankelijk te zijn en verschijnen er ook artikelen over alternatieve software.

Natuurlijk moeten er auteursrechten betaald worden indien de auteursrechthebbende dat zo wil (bij open source software kunnen andere voorwaarden gelden, zie verder mijn artikel ‘Open source software en het auteursrecht’), maar de methoden van BSA vind ik gewoonweg eng. De toegepaste methoden van klikken (rancuneuze (ex-)werknemers krijgen ervoor betaald), eisen van buitenproportioneel hoge boetes/schadevergoedingen en dreigen met rechterlijke stappen zouden niet misstaan in een politiestaat. De gehanteerde terminologie sluit daar feilloos op aan (‘illegale software’ in plaats van ‘software dat inbreuk maakt op auteursrechten’). Het moge duidelijk zijn: BSA criminaliseert bedrijven en overheidsorganisaties. En hiervoor gebruikt (of is het ‘misbruikt’) de BSA alle ter beschikking staande rechtsmiddelen. Laat ik hierover duidelijk zijn.

Het door BSA gebruikte ‘economie’-argument raakt echter kant noch wal. Steeds weer wordt dat argument aangedragen, vooral in de politiek. En waar gaat het dan om? Slechts om gederfde belastinginkomsten. Ook het innovatieargument kan in vergelijk tot de ontwikkeling van open source software nog moeilijk in stand gehouden worden. Alle door de BSA gebruikte argumenten kunnen één op één toegepast worden voor een investering in open source software. Bijkomend voordeel zal zijn dat bedrijven en andere instanties niet meer gecriminaliseerd zouden worden. Een verder voordeel is dat er meer transparantie, interoperabiliteit en comptabiliteit van systemen tot stand komen. En dat allemaal terwijl de belastinginkomsten voor de overheid hetzelfde zouden blijven. Hoe lang moeten wij nog met lede ogen het handelen van BSA, hoe legitiem ook, aanzien? Hoe lang zal het nog duren voordat bedrijven naar alternatieven gaan zoeken en ‘illegale software’ tot het verleden behoort?