Inbreuk van auteursrecht en schadevergoeding

Regelmatig komt de vraag binnen wat een redelijke vergoeding is bij inbreuk van auteursrecht. Redelijk is de marktconforme vergoeding. En wat marktconform is, zullen partijen zelf moeten aantonen. Als jurist heb ik daar in principe ook geen antwoord op. Soms wordt er door de advocaat gelijk een boete opgelegd, maar daar is in zo een geval geen rechtsgrond voor.

Indien u beticht wordt van inbreuk op een auteursrecht dan zult u ervoor moeten zorg dragen dat de volgende vragen beantwoord worden. Zo niet, moet u de inbreuk betwisten.

1. Rust er op de afbeelding/geschrift/software een auteursrecht?
2. Zo ja, komt dit auteursrecht ook toe aan diegene die claimt maker van het werk te zijn?
3. Zo ja, heeft u daadwerkelijk inbreuk gemaakt of dit auteursrecht en is u dat toe te rekenen?

Is er sprake van een inbreuk op auteursrecht en heeft u niet voldaan aan uw onderzoeksplicht, is de inbreuk op het auteursrecht aan u toe te rekenen. U bent dan aansprakelijk voor de geleden schade van de auteursrechthebbende. In dat geval is het van belang dat u de gevorderde schadevergoeding heeft betwist, want anders zal deze volledig als onweersproken worden toegewezen.

Aangezien er met vele factoren rekening gehouden moet worden, verdient het aanbeveling om bij een sommatie het advies van een gespecialiseerd IT-jurist in te roepen. Helaas wordt in veel rechtspraak slechts de inbreuk van het auteursrecht betwist en niet de hoogte van de gevorderde schadevergoeding. En als de hoogte van de schadevergoeding wel wordt betwist dan wordt de betwisting veelal niet bepaald gedegen gemotiveerd.