Rechtsaspecten met betrekking tot automatisering vallen onder het informaticarecht. Internetrecht maakt daar onderdeel van uit. In principe is informaticarecht geen eigen rechtsgebied, maar een allegaartje van diverse rechtsgebieden, zoals met name het auteursrecht en contractenrecht.

Privacy en grondrechten

Cameratoezicht in de openbaarheid of op het werk, invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD), telefoon-, e-mail- en internetcontrole vormen een bedreiging voor de privacy. Het gaat om rechten die in de Grondwet verankerd zijn. Schending van de persoonlijke levenssfeer kan schadeplichtigheid opleveren.

Nu het informaticarecht in ons alledaagse leven zit ingebakken, heeft iedereen er (bijna) dagelijks mee te maken. Zo kennen we binnen het arbeidsrecht het geautomatiseerd opslaan van personeelsgegevens, privetisering van de werkplek, cameratoezicht en interne regels over privé  e-mail- en internetgebruik. De scheidslijn tussen de privacybescherming van de werknemer en de behoefte van de werkgever om controle en gezag uit te oefenen, zal streng bewaakt moeten worden. De rechtspraak over deze precaire materie kan bovendien per geval verschillend uitpakken.

Door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen heeft het gebruik van persoonsgegevens een steeds grotere vlucht genomen. Eenmaal op het internet geplaatste privacygevoelige informatie is er bijna niet meer van te verwijderen.

Het internet

Het internet is niet meer weg te denken uit ons alledaagse leven. We maken gretig gebruik van sociale media  zoals Facebook en LinkedIn en veel apps op onze mobiele telefoon. Daarmee kan ons privéleven op straat komen te liggen en al veel ellende kennen we uit de media, zoals het internetpesten. Omdat de politie overbelast is en andere prioriteiten heeft, zullen de onverkwikkelijke gevolgen van internetpesten of ander onrechtmatig handelen via de privaatrechtelijke weg bewandeld moeten worden. Indien de gedupeerde Peter R. de Vries niet kan of wil inschakelen, dan zal een dure advocaat ingeschakeld moeten worden. En soms betekent het zelfs dat er geprocedeerd moet worden. De overheid kort op gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo), terwijl de hoogte van de griffierechten de pan uitrijzen. Genoemde zaken liggen meer in de privésfeer en al snel zal gezegd worden: ‘eigen schuld, dikke bult’. Anders ligt het toch als de overheid via het internet/de DigiD al onze burger- en fiscale zaken afhandelt. Ondertussen worden belangrijke overheidssystemen aan elkaar gekoppeld. De overheid wil meer controle over de burger, maar ondertussen is het de burger die niet meer in staat is om de overheid te controleren. Een volledig omgekeerde wereld dus.

Kopen op afstand

Maar ook kopen op afstand via internet/webshops, de elektronische handel dus, is voor velen een manier van alledaagse boodschappen doen. Kennis van het consumentenrecht is voor elke webshopeigenaar die zich richt op de consument van het allergrootste belang. De consument doet er goed aan om slechts zaken te doen met bedrijven die aangesloten zijn bij een Thuiswinkel.org en hun betalingen via iDeal laten verrichten. Het is natuurlijk geen garantie dat alles goed gaat, maar een zekere controle- en veiligheidshorde hebben deze bedrijven wel moeten nemen. Mocht u niet tevreden zijn over uw internetbestellingen dan kunt u voor een eerste juridisch advies bij de Consuwijzer terecht.

IT-contracten

Informaticarecht komt om de hoek kijken bij alle automatiseringsprojecten. Immers moeten verschillende computersystemen door middel van softwareapplicaties met elkaar kunnen communiceren. Het gaat om maatwerk- en standaardsoftwarecontracten, SLA’s, SaaS en licentie-overeenkomsten. Het opstellen van IT-contracten op maat is een vak apart waarvoor veel specialistisch inzicht en kennis op juridisch en technisch gebied nodig is. Uitgebreide informatie daarover is te vinden op de website www.IT-contractenopmaat.nl.

Artikelen over informatica- en internetrecht:

 

Misleidende reclame door alleen positieve reviews te plaatsen

Na een slechte ervaring met een Amsterdamse winkel schreef de ontevreden klant een negatieve review op de website. Kort daarna was deze...
Lees meer...

Illegale Siemenssoftware op privé laptop werknemer

Bij vonnis van 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2016:4111) geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk – en dus schadeplichtig – is...
Lees meer...

E-books zoals papieren exemplaar uitgeleend

Volgens het Europees Hof van Justitie dienen e-books net zoals papieren boeken te worden behandeld: per origineel exemplaar uitlenen en hiervoor een...
Lees meer...

Het noemen van bedrijfsnamen en privacy

Om maar direct met de deur in huis te vallen: bij privacy gaat het om de bescherming van het privéleven. In de...
Lees meer...

Telemarketingregels

Sinds 1 oktober 2009 gelden de volgende regels voor telemarketing: Een wettelijk register om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing tegen te gaan. Consumenten...
Lees meer...

Cloud- en Gridcomputing

De techniek dendert voort. Vooral op Internet. Dinsdag 21 april 2009 werd een symposium gehouden over Cloud- en gridcomputing. Georganiseerd door NVBI...
Lees meer...

SPAM algemeen

Voor het versturen van ongevraagde e-mails geldt sinds 1 oktober 2009 ook voor bedrijven de opt-in. Opt-in betekent dat toestemming is verleend....
Lees meer...

Illegale software. Hoe lang nog?

Bij het doorbladeren van de laatste ‘Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam’ van de Kamer van Koophandel trof ik op pagina 13...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Handelsnaam, domeinnaam, merkenrecht…

Welk recht ontstaat wanneer? Handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die vóóruit...
Lees meer...

Sommaties namens auteursrechthebbenden

Op een werk dat een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt, rust auteursrecht. Om dit recht te...
Lees meer...

Nieuwe website en het auteursrecht

Zoals enkelen van u al hebben opgemerkt, is onze website letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Met de Strato LivePages was het...
Lees meer...

Auteursrechtinbreuk op het internet

Helaas is het internet niet zo vrij als menigeen denkt. Al snel worden foto’s en krantenartikelen integraal overgenomen voor het ‘opleuken’ van...
Lees meer...

Checklist eenvoudige overeenkomst

Identiteit partijen/bevoegdheid ondertekenaars (check uittreksel handelsregister) Rechtsgrond en reden van overeenkomst Verplichtingen van partijen Plaats van levering Leveringstermijnen/risico-overgang Betalingsverplichtingen Zekerheden als bankgarantie,...
Lees meer...

Identiteitsfraude

Voorkom identiteitsfraude niet alleen door voorzichtig te zijn met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, woonadres, BSN, wachtwoorden, maar ook...
Lees meer...

Boete wegens SPAM

De OPTA heeft Special T Workwear B.V. in totaal 25.000 euro aan boetes opgelegd wegens het versturen van spam per e-mail en...
Lees meer...

Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en...
Lees meer...

Datalekken

Datalekken melden? Ja, vanaf 1 januari 2016 bent u verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen College Bescherming Persoonsgegevens, datalekken te...
Lees meer...

Data in de cloud

Cloud computing is niets anders dan een infrastructuur om data(bestanden) via het internet elders dan in uw eigen omgeving op te slaan...
Lees meer...