Inhoud, titel en interpretatie van een overeenkomst

Legio ondernemers die denken dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt als de titel van het desbetreffende schriftelijke stuk ‘Dienstverleningsovereenkomst’ is. En natuurlijk zijn er ook zakenpartners die niet hoofdelijk aansprakelijk willen zijn en een ‘Samenwerkingsovereenkomst’ opstellen. Natuurlijk denken zij dat hun vorm van samenwerking niet in het handelsregister hoeft te worden ingeschreven. Het kan echter zijn dat er een (informele) vennootschap onder firma tot stand is gekomen. In zo een geval is hun hoofdelijke aansprakelijkheid niet door de juiste overeenkomst en inschrijving beperkt!

Puntje bij paaltje zal een rechter slechts kijken wat de inhoud van de overeenkomst was en hoe partijen met elkaar en met name met derden handelden.

Soms is het best wel lastig om te achterhalen wat mensen voor ogen staat als zij een overeenkomst met elkaar willen aangaan. Soms is mijn antwoord hen helemaal niet welgevallig en hoor ik niets meer totdat het is misgegaan. Jammer!