KvK-, BSN- en OB-nummer: wat, waarin en waarop vermelden?

Tegenwoordig moet iedereen die bedrijfsmatig handelt ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met zo een inschrijving verkrijgt men een inschrijvingsnummer, algemeen bekend als KvK-nummer.

Op grond van artikel 27 Handelsregisterwet is een ingeschreven onderneming of rechtspersoon verplicht om ervoor te zorgen dat op alle van de onderneming of de rechtspersoon uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van telegrammen en reclames, is vermeld onder welk nummer het bedrijf is ingeschreven. Hiertoe behoort ook de vermelding van het KvK-nummer op de website en onder e-mails! Het niet voldoen hieraan is een economisch delict, waarbij de gevangenisstraf maximaal zes (6) maanden en de boete 19.000 euro is!

Los van de sancties adviseer ik elk bedrijf om het KvK-nummer altijd te vermelden. Dit gewoon om aan te geven dat men een serieus bedrijf is. Het is mijn ervaring dat een uittreksel zelden opgevraagd wordt, maar het vermelden van een KvK-nummer geeft wel aan dat een bedrijf zijn zaakjes goed op orde heeft.
Van een geheel andere orde is het OB-, beter bekend als BTW-nummer. De Belastingdienst in Nederland geeft aan eenmanszaken een OB-nummer af door eenvoudigweg het BSN-nummer (Burgerservicenummer/Sofi-nummer) te gebruiken waar het suffix B01 aan vastgeplakt wordt. Dat vinden ze bij de Belastingdienst wel zo makkelijk. Alle gegevens van een eenmanszaak liggen met alle persoonlijke gegevens op straat door de opzoekbare gegevens uit het handelsregister en met het BTW-nummer heeft de potentiële identiteitsfraudeur ook nog eens het BSN-nummer. Naast naam, zijn dat adresgegevens, geboortedatum en BSN.

U allen weet hoe dat gaat: u belt ergens op, wilt iets vertrouwelijks weten en om te checken of u het echt bent, wordt gevraagd naar uw geboortedatum en adres. Het is schrikbarend hoeveel informatie ik krijg met het noemen van die gegevens. Met uitzondering van bankrekening-, BTW- en BSN-nummer liggen de belangrijkste persoonsgegevens allemaal op straat of zijn via internet (betaald) opvraagbaar.

Dringend advies is daarom: vermeld uw BTW-nummer slechts op uw facturen! Trouwens is een BTW-factuur zonder (correct) OB-nummer niet rechtsgeldig. Uw klant mag de betaalde omzetbelasting met de OB-aangifte niet aftrekken. Op de Europa site van Belastingen en Douane-Unie kunt u trouwens het BTW-nummer van uw leveranciers uit alle lidstaten verifiëren.