Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het recht van een organisatie die met gebruik van kapitaal en arbeid aan het economisch verkeer deelneemt. Voor de Belastingdienst geldt dat het behalen van winst beoogd wordt én tevens dat deze winst objectief te verwachten valt. Met het aannemen van werknemers zal de ondernemer te maken krijgen met het arbeidsrecht, de sociale verzekeringswetten, de ARBO, etc. Verder zullen diverse contracten opgesteld moeten worden, zoals overeenkomsten van opdracht, met de telecomaanbieder en vele andersoortige varianten. Voor de naamloze en besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort N.V. en B.V.), geldt dat bevoegdheden en kapitaal duidelijk moeten zijn bepaald. Bestuurdersaansprakelijkheid komt om de hoek kijken als de benoemde directeur zich niet aan wet en regelgeving houdt.

Artikelen over ondernemingsrecht:

 

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij iemand beperkt wordt in zijn vrijheid om bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten, al dan niet als...
Lees meer...

Belastingdienst en betalingsachterstand

De economie trekt weliswaar aan, maar desondanks gaat het velen nog niet voor de wind. Betalingsverplichtingen kunnen misschien niet (op tijd) worden...
Lees meer...

KvK-, BSN- en OB-nummer: wat, waarin en waarop vermelden?

Tegenwoordig moet iedereen die bedrijfsmatig handelt ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met zo een inschrijving verkrijgt men...
Lees meer...

ZZP’er, ZP’er en schijnzelfstandigen

Eerst waren het freelancers, toen ZZP’ers en nu ook de ZP’ers, de zelfstandige professionals. Daarnaast zijn er steeds meer schijnzelfstandigen op de...
Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onder bestuurdersaansprakelijkheid wordt verstaan de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en toezichthouders van rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, NV, BV). Regelmatig zijn er berichten...
Lees meer...

Eenmanszaak of BV?

Juridische, fiscale en commerciële redenen spelen een rol bij de keus voor een eenmanszaak of een BV. De accountant kijkt naar de...
Lees meer...

Handelsnaam, domeinnaam, merkenrecht…

Welk recht ontstaat wanneer? Handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die vóóruit...
Lees meer...

Faillissementsaanvraag als uw factuur niet wordt betaald?

Heeft u een klant die uw factuur niet betwist, toezegt te gaan betalen, en uiteindelijk elke keer weer niet over de brug...
Lees meer...

Aanbetaling en vooruitbetaling en faillissement

Als u een koopovereenkomst heeft gesloten bent u verplicht de koopprijs te betalen en heeft u het recht op levering. Het is...
Lees meer...

Akte van cessie?

Let op bij een akte van cessie! Bent u debiteur en heeft uw leverancier uw vordering met een akte van cessie overgedragen?...
Lees meer...

Wettelijke betalingstermijn?

Bestaat er een wettelijke betalingstermijn of geldt de termijn in het contract of algemene voorwaarden? Binnen het civiele recht bestaat er niet...
Lees meer...

Boete wegens SPAM

De OPTA heeft Special T Workwear B.V. in totaal 25.000 euro aan boetes opgelegd wegens het versturen van spam per e-mail en...
Lees meer...