Open source software en het auteursrecht

Binnen de open source software wereld worden enkele juridische begrippen flink door elkaar gehusseld. Patent schijnt naast intellectuele eigendomsrechten te bestaan en niet als onderdeel daarvan. Of patent is een soort auteursrecht. En soms blijkt copyright iets geheel anders te zijn dan auteursrecht. Tijd dus om een en ander eens op een rijtje te zetten.

Software valt in principe onder het auteursrecht (copyright). Een enkele keer wordt voor een computertoepassing een octrooi (patent) gevestigd. Auteursrecht en octrooi zijn aan te merken als intellectuele eigendomsrechten. Verdere intellectuele eigendomsrechten zijn naburige rechten, databankrecht, topografierecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht en kwekersrecht.

Van auteursrecht is sprake als er een werk wordt gecreĆ«erd met een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. De wet somt enkele werken op die auteursrechtelijk beschermd zullen zijn indien deze voldoen aan de eisen van de wet. Om auteursrechtelijke bescherming te genieten moet een werk ‘van letterkunde, wetenschap of kunst’ oorspronkelijk zijn en de stempel van de maker dragen. Computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal wordt door de wetgever genoemd als vallende binnen het auteursrecht.

Welke rechten heeft de auteur of de computerprogrammeur? Welnu, het recht met het werk te doen wat hij wil. Bijvoorbeeld geheim houden (dagboeken) of openbaar maken (publiceren). Ook verveelvoudigen (boeken drukken). Het recht te openbaren en te verveelvoudigen wordt ook wel exploitatierechten genoemd. Auteursrechten zijn met een (onderhandse) akte overdraagbaar.