Persoonlijkheidsrechten in het auteursrecht

Naast exploitatierechten (de uitsluitende rechten tot openbaar maken en verveelvoudigen) staan binnen het auteursrecht de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Het is een inbreuk op het persoonlijkheidsrecht als de naam van de auteur niet vermeld wordt bij bijvoorbeeld een krantenartikel. Over dit recht kunnen afspraken gemaakt worden en daarbij kan dit recht ‘afgekocht’ worden.

In allerlei (rechts)zaken gaat het over inbreuk op de exploitatierechten. Gezien het feit echter dat er steeds meer mensen zijn die schrijven (bloggen) voor naamsbekendheid en niet om hun brood ermee te verdienen, dient men rekening te houden met dit sterke recht.

Mijn dringende advies is en blijft: wil men een auteursrechtelijk beschermd artikel of afbeelding met copy&paste kopiëren, dient men toestemming – liefst schriftelijk vanwege bewijsrechtelijke aspecten – van de auteursrechthebbende te hebben verkregen. En vergeet daarna vooral niet de bronvermelding en de naam van de auteur/fotograaf bij het werk te plaatsen! Dit geldt ook voor de auteursrechtelijk beschermde werken op het Internet.