Product aansprakelijkheid

Wat is dat eigenlijk?
Het is een onrechtmatige daad (buitencontractuele aansprakelijkheid) én het gaat om een risico-aansprakelijkheid. Met risico-aansprakelijkheid wordt bedoeld dat het feit dat een bedrijf het product heeft geproduceerd het aansprakelijk maakt, terwijl van verwijtbaarheid geen sprake hoeft te zijn. Het enkele gebrekkig zijn van het product schept aldus aansprakelijkheid. Maarrr…. dit is niet absoluut. Uitgezonderd zijn bevrijdende omstandigheden, zoals daar zijn het product niet in het verkeer te hebben gebracht, dat het gebrek op een later tijdstip is ontstaan, er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige vervaardiging of verkoop, het product voldeed aan dwingende overheidsvoorschriften en het conform de ‘state of the art’ was.

Wanneer is sprake van productaansprakelijkheid?
Productaansprakelijkheid geldt voor schade door dood of lichamelijk letsel en tevens moet het gaan om schade toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt. Kortom: in principe gaat het om een consumentenrecht.