Sommaties namens auteursrechthebbenden

Op een werk dat een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt, rust auteursrecht. Om dit recht te gelde te maken is de auteursrechtorganisatie Buma in het leven geroepen. Sommige kranten vinden dat daarmee niet voldoende geld in het laatje komt en schakelen ‘auteursrechtjager’, zoals Cozzmoss, in. Indien de ‘auteursrechtjager’ een schending constateert, wordt een advocatenkantoor ingeschakeld. Een voor velen angstaanjagende sommatiebrief aan de schender tot gevolg. Gezien de hoogte van de vordering en dreiging van een dure rechtsprocedure kan er gesproken worden van een vorm van gelegaliseerde afpersing.

Op internet worden auteursrechten veelvuldig geschonden. Meestal in de veronderstelling dat een bronvermelding voldoet en dat toestemming van de auteursrechthebbende niet nodig is. De auteursrechthebbende draagt vaak zelf een steentje bij aan deze verwarring door geen beveiliging op het werk te plaatsen. Het stuk is hierdoor met drie muisklikken te kopiëren. Ook wordt er regelmatig een aanmoediging onder het stuk geplaatst om het te delen op pagina’s als facebook en twitter. Dit is verwarrend omdat zo de schijn wordt gewekt dat er op het werk geen auteursrecht rust.

Zonder een voorafgaande waarschuwing krijgen schenders een sommatiebrief in de bus. Op forums worden deze sommaties ook wel “blafbrieven” genoemd. Maar blaffende honden bijten toch niet? Dit aloude gezegde gaat hier niet op, want wanneer er niet aan de sommatie voldaan wordt, lijkt de gang naar de rechter voor bedrijven als Cozzmoss het antwoord te zijn.

Auteursrecht is in Nederland een hoog goed. De stand van zaken is thans dat rechters geen boodschap hebben aan het veroordelen tot de daadwerkelijk geleden schade. Nee, als de auteursrechthebbende met een factuur kan aantonen dat ooit een bepaald bedrag voor een bepaald artikel betaald is, wordt het volle pond als schade gezien. In de Cozzmoss-rechtspraak bleken rechters geen oor te hebben of er werkelijk schade was geleden. Zelfs als er 300% geëist werd van het gangbare journalistentarief.

Auteursrecht lijkt voor menig jurist en rechter een heilig huisje te zijn. Aansprakelijkheidsvereisten als kwader trouw en de werkelijke schade doen er niet toe, een schending van het auteursrecht is voldoende.

Bij twee kantonrechters te Haarlem (zie de vonnissen op www.rechtspraak.nl onder LJN-nummers BQ7516 en LJN BN0985) is de hoogte van de schadevordering met succes betwist. Uitspraken als deze zijn schaars, en het blijft natuurlijk altijd afhangen van de omstandigheden van het geval of de claim wordt verlaagd.

Krijgt u sommatie handel en onderhandel dan snel. Voor advies kunt u natuurlijk altijd bij Kubbenga Advocatuur terecht.