SPAM algemeen

Voor het versturen van ongevraagde e-mails geldt sinds 1 oktober 2009 ook voor bedrijven de opt-in. Opt-in betekent dat toestemming is verleend.

SPAM is het versturen van ongevraagde elektronische berichten/reclame in bulk. In dit bericht zal ik mij beperken tot het versturen van e-mails aan bedrijven. Voor natuurlijke personen gelden extra regels, zoals het bel-me-niet-register. Daar zal ik verder niet op ingaan.

Zolang een verzender beperkt en gericht informatie naar zijn eigen (netwerk)contacten stuurt, zal dit volgens mij niet vallen onder het wettelijke verbod op verzending van ongevraagde e-mails. Als contacten zijn ontstaan door uitwisseling van visitekaartjes is het immers logisch dat de verzender die ander af en toe op de hoogte zal brengen van bedrijfsactiviteiten en nieuwe ontwikkelingen.

De elektronische nieuwsbrief is zeer in zwang. Als een bedrijf regelmatig naar meerdere adressen tegelijk een nieuwsbrief verstuurt, verdient het aanbeveling daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen en hiervan een opt-in register bij te houden. Dit is een register – kan ook in de vorm van een ordner of spreadsheet – waaruit duidelijk blijkt dat de ontvanger toestemming heeft verleend. Om commerciële redenen kan men afzien van het vragen naar expliciete toestemming, bijvoorbeeld doordat er al langere tijd elektronische nieuwsbrieven werden verstuurd. Zijn daar nooit klachten over geweest, doet men er verstandig aan om niet naar die toestemming te vragen. Juist die e-mail voor toestemming kan ervaren worden als spam! Weg (e-mail)contact.

Maar ook: eenieder die e-mailadressen heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag zonder toestemming verdere informatie toezenden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten en diensten.

In welke situatie u ook verkeert, zorg ervoor dat in iedere ongevraagde e-mail een opt-out functionaliteit aanwezig is. Iedere ontvanger dient zich op gemakkelijke wijze uit te kunnen schrijven. De meeste klachten bij de OPTA hebben dan ook te maken met het feit dat die functie afwezig is, of dat er ondanks afmelden toch verdere e-mails verstuurd worden.

Voor wat betreft het verlenen van toestemming staat niet in de wet dat dit schriftelijk moet gebeuren. Marketingtechnisch is het daarom het overwegen waard om de geadresseerde eerst te bellen met de vraag of informatie toegestuurd mag worden. Fatsoenlijk is het bovendien.

Ten slotte: voorkom misbruik door derden en plaats een bulk e-mailadressen altijd in de BCC!