Telemarketingregels

Sinds 1 oktober 2009 gelden de volgende regels voor telemarketing:

  • Een wettelijk register om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing tegen te gaan. Consumenten kunnen zich inschrijven in het Bel-me-niet-register indien zij verschoond willen blijven van ongewenste verkooptelefoontjes. Sindsdien zijn telemarketeers onderworpen aan een aantal regels, zoals het raadplegen van het register, in elk telefonisch gesprek het register noemen en het recht van verzet aanbieden.
  • Voor wat bellen betreft, in het bijzonder dus koude acquisitie, gelden deze regels alleen voor natuurlijke personen. Natuurlijke personen zijn niet alleen consumenten, maar bijvoorbeeld ook een eenmanszaak en een vof.
  • Bij de KvK kan de ondernemer aangeven geen prijs te stellen op telemarketing.

SPAM
Eveneens is het op grond van de wet verboden om ongevraagde e-mails aan bedrijven te sturen. Met deze wetgeving in de hand zal OPTA trachten bedrijven te beschermen tegen spam. Spam wekt niet alleen irritatie op, maar betekent ook een grote kostenpost voor het bedrijfsleven. Vroeger konden ongerichte reclameboodschappen nog straffeloos, qua wettelijke sanctie, verstuurd worden.

Een opt-in register is verplicht voordat u uw nieuwsbrief grootschalig verstuurd. Houdt u er ook rekening mee dat u bij elke nieuwsbriefachtige e-mail een ‘unsubscribe’ mogelijkheid aanbiedt? En dan niet eentje waar de ontvanger nog allerlei gegevens moet invullen, zoals lidmaatschapsnummer, klantnummer, etc.?