Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden regelen contractuele bedingen zoals leveringstermijnen, betalingscondities, garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties). De meeste ondernemers zijn doordrongen van het belang en het gemak van algemene voorwaarden.

Minder bekend zijn ondernemers met de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden. Helaas wordt vaak nog aangenomen dat met het deponeren van de algemene voorwaarden deze geldig zijn zolang men maar deze op de overeenkomst van toepassing verklaart en naar de vindplaats ervan verwijst. Sinds 1992 dienen algemene voorwaarden echter ‘ter hand gesteld’ te worden, althans dient een redelijke mogelijkheid geboden te worden dat de wederpartij er kennis van kan nemen. En dit uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het deponeren van algemene voorwaarden wordt door de wetgever niet gezien als het ‘bieden van een redelijke mogelijkheid van de algemene voorwaarden kennis te nemen’. Uitzondering geldt voor die gevallen waarin ter hand stellen niet mogelijk of niet praktisch is. Het verwijzen naar gedeponeerde voorwaarden is voldoende als de informatieplicht niet geldt, bijvoorbeeld omdat de wederpartij ‘groot’ is. In de praktijk hebben we echter niet zo vaak te maken met ‘grote wederpartijen’.
Wordt niet voldaan aan die informatieplicht kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden als de gebruiker (diegene die de algemene voorwaarden opgesteld heeft en dus gebruikt) er een beroep op doet.

Algemene voorwaarden moeten dus ter kennis gekomen zijn uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst. Zorg er dus voor dat dit het geval is én dat u kunt aantonen dat u aan deze informatieplicht heeft voldaan. Komt uw wederpartij met haar algemene voorwaarden en wilt u niet het risico lopen dat die van toepassing zullen zijn, rest u niets anders dan óf uw wederpartij uitdrukkelijk te laten tekenen voor uw algemene voorwaarden óf een geheel nieuw contract op te laten stellen. Eventueel kan volstaan worden met enkele belangrijke contractbepalingen.