Wettelijke betalingstermijn?

Bestaat er een wettelijke betalingstermijn of geldt de termijn in het contract of algemene voorwaarden?

Binnen het civiele recht bestaat er niet zoiets als een wettelijke betalingstermijn. Partijen zijn vrij om betalingtermijnen overeen te komen. Als een bepaalde termijn is afgesproken dan is die bepalend. Is er contractueel geen betalingstermijn overeen gekomen, maar staat dat wel in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt die termijn.

Als niets is afgesproken, geldt de wettelijke regeling dat rente berekend wordt vanaf 30 dagen na ontvangst factuur of 30 dagen na levering van prestatie. Dat laatste als de factuur eerder is ontvangen dan dat de prestatie werd verricht.

Als geen betalingstermijn is overeengekomen en op de factuur wordt die ook niet vermeld, dan dient de leverancier/dienstverlener alsnog snel een brief te sturen met het verzoek en een redelijke termijn daarvoor om tot betaling over te gaan.